Medlemsinformasjon

 

Som medlem i Sunna kan du starte på stevner i regi av Sunna/NIHF/FEIF, delta på kurs og teorikvelder, samt andre sosiale klubbarrangementer, bl.a. fellesturer. Fem ganger i året får du NIHFs medlemsblad «Islandshestforum» i posten. Du får også tilgang til Worldfengur, en database over alle registrerte islandshester.

 

Medlemmer som ønsker å utdanne seg til dommere eller videreutdanne seg kan søke økonomisk støtte gjennom klubben. Det samme gjelder ryttere på landslagsnivå.

Medlemskap koster kr 950,- per år (2022). Dersom flere i familien vil bli medlem har vi familiemedlemskap som koster mellom 1200 kr og 1950 kr, alt etter hvor mange medlemmer som er inkludert. De som holder familiemedlemskap har de samme mulighetene med hensyn til klubbens aktiviteter, men familien får kun ett Islandshestforum i posten, i hovedmedlemmets navn.

 

Innmelding og betaling av medlemskap gjøres via medlemskap.nif.no, eller linken «Bli medlem» her på siden.