Historie

 

 

Sunna Islandshestforening ble opprinnelig stiftet som idrettslag og tatt opp som lokallag under Norsk Islandshestforening i 2007. Bakgrunnen for etableringen var et ønske om å samle islandshestentusiaster i Sør-Trøndelag. Med hovedvekt på områdene rundt Trondheim, Melhus, Gauldal, Skaun og Orkdal, var tanken et mindre og litt mer «lokalt» alternativ til de større, omkringliggende naboklubbene Glói, Hlynur og Vestnes.

 

Gamle Sunna ble imidlertid ingen stor klubb, og var dermed sårbar for tap av medlemmer. Da flere av styremedlemmene etterhvert flyttet ut av området, ble nedleggelsen av klubben et faktum i 2012.

Fra 2013 begynte det imidlertid å spire så smått på nytt i «Sunnaland». Noen nye ildsjeler var kommet til og det var folk fra «gamle Sunna» som savnet et lokalt miljø som kunne samle islandshestfolket. Etter en kartleggingsfase med mange hyggelige islandshestsamtaler med folk i Sør-Trøndelag, Nord-Møre, nordlige deler av Oppdal, ble det klart at her var det liv laga for å på nytt å blåse liv i Sunna. Høsten 2014 ble det dermed avholdt stiftelsesmøte for «nye Sunna», og fra og med 2015 åpnet klubben for innmelding av de første medlemmene.