Innkalling til årsmøte i Sunna Islandshestforening 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Sunna Islandshestforening.

Årsmøtet avholdes den 04.02.20 kl. 18.00 i Norgesfôr sine lokaler på Fannrem.

 

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25.01.20 til sunnaislandshestforening@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på sunna.no og våre Facebook sider.

Disse er på valg i år: Leder (Sigrid Torblå), Nestleder (Ellinor Moen) Styremedlem (Monika Kaald) Vara (Linda Lillery) Hvis dere har forslag til valgkomiteen ta kontakt med Sara Lea Svensdottir, Elin Skipshamn eller Mie Bjune Gjeten.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret