Innkalling til årsmøte i Sunna Islandshestforening 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Sunna Islandshestforening.

 

Årsmøtet avholdes den 07.03.22 kl. 20.00 på Teams. Påmelding til årsmøte gjøres til Sunna sin epost minst en uke før årsmøtet. De påmeldte får tilsendt en link i god tid før møtet starter.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, når det gjelder forslag til terminliste, valg eller annet. Sendes på mail til Sunna minst 14 dager før møtet.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre Facebooksider, men hvis noen vil ha det tilsendt pr. mail, gi beskjed til sunnaislandshestforening@gmail.com.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen,

 

Styret