© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon

Innkalling til årsmøte i Sunna Islandshestforening 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Sunna Islandshestforening.

 

Årsmøtet avholdes den 27.02.19 kl. 18:00 i Norgesfôr Orkla sine lokaler på Fannrem, Orkdal.

 

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.02.19 til sunnaislandshestforening@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter blir lagt ut her senest 20.02.19.

Alle i styret er på valg hvert år, hvis dere har forslag til valgkomiteen, send en epost til sunnaislandshestforening@gmail.com

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen,

Styret i Sunna Islandshestforening