Aktiviteter i klubben
I Sunna ønsker vi å ha et bredt tilbud av aktiviteter til våre medlemmer. Fellesturer, konkurranser og kurs er det vi i hovedsak har fokus på, men også andre typer arrangementer blir å finne på terminlisten fremover. Følg med!